1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata przedpłaty w wysokości 50 % w terminie ustalonym podczas rozmowy z właścicielem obiektu.
  2. W momencie wpłaty przedpłaty rezerwacja zostaje potwierdzona, umowę najmu uważa się za zawartą.
  3. Pozostałą część opłaty za pobyt prosimy uregulować w dniu przyjazdu. 
  4. Rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej przedpłaty. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie, która jest wynikiem skrócenia pobytu, późniejszego przyjazdu, rezygnacji z części pobytu niespowodowanych z winy właściciela.
  5. Zarezerwowane przez Państwa pokoje są do dyspozycji od godz. 15:00 w dniu przyjazdu. W dniu wyjazdu pokój należy opuścić najpóźniej do godz. 11:00
  6. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 do 6:00
  7. Nie ponosimy odpowiedzialności za pieniądze oraz rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach lub na terenie obiektu, a także utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa obiektu.
  8. Parking znajduje się na zamkniętej, monitorowanej posesji, ale jest niestrzeżony.
  9. Zabronione jest nocowanie w pokoju osób, które nie zostały zameldowane w naszym obiekcie.
  10. Nie przyjmujemy zwierząt.
  11. W dniu wyjazdu gość udostępnia wynajmowany pokój właścicielowi domu lub upoważnionej przez niego osobie w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, których nie zgłoszono będą dochodzone na drodze mediacji bądź sądowej.